Ekibimizde yer almak istiyorsan başvurularınızı bekliyoruz

İK Felsefesi

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Temel politikamız; dürüstlük ve açıklık olup, devletin, müşterilerin ve diğer ticari kuruluşların uzun süreli güven ve memnuniyetini sağlamaya yöneliktir.

 

Seçme ve Yerleştirme

Seçme ve Yerleştirme Sürecimizin amacı; Baştaş Grup Kurum kültürüne uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonların gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, doğru kişileri, doğru işe yerleştirmek  en büyük hedefimizdir.

Seçme yerleştirme sürecinde Baştaş Grup web sitesi ve kariyer portalları üzerinden gelen başvurulardan uygun bulunan adayların, yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğu, insan kaynakları ve ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.


Eğitim ve Geliştirme

Baştaş Grup ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak yönetsel ve teknik oryantasyon eğitimine dahil olmakta, şirketimize ve görevine uyumu sağlanmaktadır.

Görev aldıkları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir.

Şirket içinde ve dışında sürekli sağladığımız kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitim, kurs, kongre, seminer, fuar ziyaretleri vb. olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer gelişimleri desteklenir.


İletişim